Přírodovědně zeměpisná exkurze

04.10.2009 11:38

Žáci 6.ročníků se v úterý 6.10.2009 vypraví na exkurzi na Velký Blaník. Cestou budou vykonávat zadané úkoly,pod Blaníkem nás buide čekat

členka CHKO Blaník paní Křížová,která dětem zodpoví otázky o práci v CHKO.Děti vystoupí na rozhlednu a tam se budou orientovat podle

světových stran.Zpět do Vlašimi se vrátí atobusem.

Zpět